Przedszkole nr 18 im. Juliana Tuwima w Tychach

 

Nawigacja

 • FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA

  26.08.2016

                        

   

   

                      

   

   

                          Przedszkole nr 18 im. Juliana Tuwima czynne jest w godz. 6.00 – 17.00

   

  Przebieg dnia:

  6.00 – 8.30    Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne, integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy dydaktyczne, czynności opiekuńcze, samoobsługowe i organizacyjne

   

  Przyprowadzanie dzieci do przedszkola tylko do godz. 08:00

   

  8.45 – 9.00    Poranki muzyczno – literackie

  9.00    Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczno – sanitarne,  śniadanie

  9.30 –  11.30   Zajęcia edukacyjne, zabawy w kącikach tematycznych, spacery

  11.30 – 11.45  Przygotowanie do obiadu, zabiegi sanitarno-higieniczne

  11.45 – 12.15   Obiad

  12.15 – 14.00   Zajęcia popołudniowe

  14.00  Podwieczorek

  14.30 – 17.00  Zabawy dowolne, edukacyjne, ćwiczenia indywidualne z dziećmi, czytanie literatury, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 • OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW

  26.08.2016

  Przypominamy, że dziecko z przedszkola powinno być odbierane tylko przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. W szczególnych przypadkach dziecko może być odbierane przez inne osoby, jeżeli rodzice wcześniej złożą u nauczycieli pisemne upoważnienie. Upoważnienia znajdują się w szatni przedszkola. Nie wydajemy dzieci na prośby telefoniczne.