Przedszkole nr 18 im. Juliana Tuwima w Tychach

 

Nawigacja

O grupie Tematyka miesiąca Informacje dla Rodziców Nasze wiersze i piosenki Mamo, tato poćwicz ze mną

MOTYLKI

O grupie     

 

Nasza grupa to wesołe „Motylki”.

Na co dzień lubimy się bawić w naszej sali. Uwielbiamy zabawy klockami, samochodami, lalkami

oraz układać puzzle. Często wychodzimy też na spacery do parku i ogrodu przedszkolnego,

gdyż wiemy, że służy to naszemu zdrowiu. W tym roku szkolnym naszymi paniami są: pani Asia i pani Iga.  

Spędzamy tutaj miłe chwile, a każdy dzień przynosi ciekawe niespodzianki. 

 

Założenia programowe:

W grupie "Motylki" realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego, Podstawa Programowa

i Program wychowawczy oraz Koncepcja Pracy Przedszkola.

 

Poprzez realizację założeń programowych chcemy, aby nasze dzieci:

 • poznały samego siebie,
 • rozwijały umiejętność zgodnego współdziałania w zespole,
 • rozwijały uczucie przywiązania i szacunku dla najbliższych członków rodziny,
 • doskonaliły umiejętności samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych,
 • poznawały pracę innych ludzi, szanowały ją,
 • poznawały zasady funkcjonowania różnych placówek np. teatru, muzeum,
 • dostrzegały piękno przyrody,
 • rozwijały i doskonaliły mowę i myślenie,
 • poznawały wybrane utwory literatury dziecięcej,
 • kształtowały pojęcia i umiejętności matematyczne,
 • były twórcze w różnych formach ekspresji dziecięcej (muzyka, plastyka),
 • zrozumiały rolę ruchu jako stymulatora prawidłowego rozwoju,
 • poznawały wartości, którymi ludzie kierują się w życiu i budowały własny system wartości,
 • umiały dbać o bezpieczeństwo własne i innych.

 

   W przedszkolu odbędzie się wiele uroczystości i imprez, w których dzieci będą brały czynny udział.

Odbywać się będą cotygodniowe wyjścia do biblioteki w SP 18. Rodzice zostaną zaproszeni na zajęcie integracyjne. Często w grupie ma miejsce głośne czytanie, w którym biorą udział rodzice - serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w głośnym czytaniu. Rodzice zachęcani będą do aktywnego udziału w konkursach plastycznych organizowanych przez przedszkole rozwijając twórczą aktywność swoją i dziecka.

                                                                  

                                                                                         

 

          Realizujemy treści zawarte w następujących programach:

 • Program wychowania przedszkolnego (program edukacji przedszkolnej) "Nasze przedszkole"

        autor: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska

 • Koncepcja pracy przedszkola na lata 2014 / 2017
 • Program wychowawczy i profilaktyczny
 • Program " Poprzez literaturę poznajemy świat"
 • Program autorski " Zdrowo jem- zdrowo żyję" 
 • Program autorski '' Bajkoludek - czytelnik ''